• СУМАНД АЖИЛЛЛАСАН ТУХАЙ
 • "Цахим орчинд хүүхдийн эсрэг үйлдэгдэж буй гэмт хэргийн нөхцөл байдал, урьдчилан сэргийлэх ажил зохион байгуулах тухай" сэдэвт сургалт зохион байгууллаа.
 • Цагдаагийн хэлтсийн алба хаагчдыг сувилалд хамруулсан тухай.
 • "Тэм бум мод" үндсэний хөдөлгөөнд нэгдлээ.
 • СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН ТУХАЙ
 • “УУСАН БОЛ БҮҮ ЖОЛООД” нэгдсэн эргүүл, хяналт, шалгалтыг зохион байгууллаа
 • "Илрүүлэлт-Оргодол-2022", "Мотоцикль", "Ургац" арга хэмжээний хүрээнд Сайхан сумын Номгон-3 дугаар багт ажилласан тухай
 • "Илрүүлэлт-Оргодол-2022" нэгдсэн арга хэмжээний хүрээнд "Цемент-Шохой" ХХК-ны ажилчдад сургалт зохион байгуулсан тухай
 • Алба хаагдчыг "Эрт илрүүлэг"-ийн үзлэг, оношилгоонд хамруулсан тухай
 • Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх өдөрлөгт хамтран ажилласан тухай
“Жагсаалын талбай”-н нээлтийн үйл ажиллагаа
..
2017-10-05
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр иргэд, байгууллагад албан мэдэгдэл хүргүүллээ.
Сүүлийн үед хүүхэд, ялангуяа бага насны иргэд гэмт хэрэгт өртөж хохирох, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын хариуцлагагүй байдал, аюулгүй ажиллаг..
2018-07-08
“Номын баяр 2017” уралдаан
..
2017-10-06
Тасгийн даргын томиллогоо
..
2017-07-05
МЭНДЧИЛГЭЭ
МЭНДЧИЛГЭЭ..
2017-12-25
ГЭР БҮЛИЙН ӨДӨРЛӨГ
ГЭР БҮЛИЙН ӨДӨРЛӨГ..
2017-11-26
САЙХАН СУМ ДАХЬ СУМ ДУНДЫН ЦАГДААГИЙН ТАСГИЙН 2017 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН..
2017-06-18
Сэлэнгэ аймгийн Сант сумын аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад албан мэдэгдэл хүргүүллээ.
Сэлэнгэ аймгийн Сант сумын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад аюулгүй ажиллагааны дүрэм, журмын хэрэгжил..
2018-07-08
зам тээврийн осол хэргээс урьдчилан сэргийлж босоо цагдаа 2 –г байрлуулан ажиллаа..
2017-09-11
Урьдчилан сэргийлэх ажил зохион байгуулав.
Тус цагдаагийн хэлтсээс энэ оны 04 дүгээр сарын 05-08-ны өдрүүдэд хариуцсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд буюу Баруунбүрэн, Орхон, Орхонтуул, Са..
2022-04-08
Мэдээ оруулаагүй байна
 • Босоо2 меню

 • Vertical menu1

Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна